Annulering

annulering

het terugtrekken

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen te herroepen zonder redenen te geven.

De opzegtermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de datum waarop u of een derde die u aanwijst, die niet de vervoerder is, de goederen heeft of heeft genomen.

Om uw recht uit te oefenen, moet je (Lowsoft GmbH Am Römerkessel 1, 56864 Bad Bertrich, Tel 02.675-881.509, e-mail :. Info@lowsoft.eu) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een verzonden per e-mail schrijven

Teleffax of e-mail) over uw besluit om dit contract in te trekken. U kunt het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt de sample-

Herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring op onze website (www.Lowsoft.eu). Als u deze optie gebruikt, sturen wij u onmiddellijk een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke intrekking (bijv. Per e-mail).

het gemaakt om bescherming van de wachttijd is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor de deadline terugtrekking.

Gevolgen van intrekking

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen ) binnen een termijn van veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van intrekking van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; In geen geval wordt u in rekening gebracht voor deze terugbetalingsvergoedingen.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen hebben hersteld of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggegeven, naargelang het vroeger.

Ze onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract, naar Lowsoft GmbH, Am Römerkessel 1, D-56864 Bad Bertrich, de goederen terugsturen of zich over te geven. De deadline wordt gerespecteerd wanneer u de goederen voor het einde van de periode van 14 dagen verzendt.

Zij dragen de onmiddellijke kosten van het retourneren van de goederen. De kosten worden geschat op ongeveer 3,95 euro.

Je hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederenbehandeling vast te stellen.

- Einde van de intrekking instructie -